Přihlášení
Kategorie
Top box - Topované inzeráty


  Podmínky využívání služeb serveru Multybazar.eu  1. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy.

  Na inzertním serveru Multybazar.eu je zakázána inzerce:
  (Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)
  • Multilevel (MLM) a provizních systémů;
  • Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
  • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
  • kopírování disket, CD, DVD;
  • firemní činnosti a zboží na objednávku (neplatí pro sekci Služby);
  • neomezeného množství zboží;
  • zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);
  • padělků, kopií, napodobenin;
  • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, apod.;
  • dokladů a technických průkazů;
  • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
  • výkupů;
  • erotických inzerátů;
  • eKnih;
  • vkládání inzerce s logem jiného inzertního serveru např.Inter-Bazar.cz; apod.
  • cigaret.

  Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje
  • název firmy a předmět její činnosti
  • minimální požadavky na žadatele
  • předmět nabízené práce
  Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Poplatek v sekci Práce a Služby je za schválení administrátorem, toto schválení je samozřejmě u inzerátů porušujících podmínky záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

  2. Veškeré služby Multybazar.eu jsou uživatelům poskytovány zdarma.

  3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Multybazar.eu nebo dobrými mravy.

  4. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Multybazar.eu

  5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3týdnů. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 10.

  6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

  7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

  8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

  9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Multybazar.eu ani za způsob jakým služby Multybazar.eu využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

  10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Multybazar.eu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Multybazar.eu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

  11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Multybazar.eu věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Multybazar.eu mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

  12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

  13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Multybazar.eu nabízí.

  14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

  15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.